Mijlpalen

Personeel & Organisatie

Draagt na de splitsing van OCMW Leuven en Zorg Leuven personeelleden over aan de stad Leuven

Op 1 mei 2018 werd de werking van OCMW Leuven en Zorg Leuven verder opgesplitst. Het OCMW werd hierbij overgedragen aan de stad Leuven. Dit maakte dat er een officiële verdeling kwam tussen de werking van het OCMW en Zorg Leuven. 290 personeelsleden werden overgedragen naar Zorg Leuven.

Start een nieuwe evaluatiecyclus.

De personeelsdienst werkt een nieuwe evaluatiecyclus uit. Een openfeedbackcultuur en wederzijdse dialoog staan daarin centraal. Ieder jaar moet er minimaal één officieel gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker plaatsvinden. Verder wordt er ingezet op continue, wederzijdse feedback.

Voert een risicoanalyse uit.

Zorg Leuven organiseert een anonieme medewerkersbevraging omtrent het welzijn van haar medewerkers en de invloed daarvan op de werkvloer. Naar aanleiding van de resultaten kwamen een aantal focusgroepen samen om de resultaten te bespreken en specifieke acties voor te stellen.