Mijlpalen

Ouderenzorg

Woonzorgcentrum

Stellen psychologen aan.

In de woonzorgcentra komen medewerkers van Zorg Leuven soms in contact met personen met een psychische kwetsbaarheid. Om ook deze mensen gepaste zorg te geven, ondersteunen psychologen de medewerkers in hun contact met psychisch kwetsbare mensen.

Lanceren de combi-job.

Flexibele medewerkers kunnen de functie van verzorgende en zorgkundige in de thuis- en ouderenzorg combineren.

Bouwen aan het nieuwe Booghuys.

Het concept van kleinschalig wonen is een woonvorm die goed werkt voor mensen met dementie. Daarom zal het woonzorgcentrum Booghuys bestaan uit acht woningen met innovatieve technologieën. In ieder huis zullen negen bewoners samenleven. Iedere bewoner heeft in de woning een eigen kamer met badkamer. Daarnaast is er een gemeenschappelijke keuken, woonkamer, tuin en terras. Het nieuwe concept staat ook volledig in het teken van de vijf kernwaarden van het Booghuys: waardering, huiselijkheid, afstemming, verantwoordelijkheid en inlevingsvermogen.

woonzorgcentrum
Zetten in op voeding: fingerfood en soep

Slechtzienden en personen met motorische en/of cognitieve beperkingen krijgen handige porties fingerfood voorgeschoteld. Dat zijn maaltijden waar geen bestek aan te pas komt. Fingerfood verhoogt de zelfstandigheid en waardigheid van bewoners en heeft daardoor een grote invloed op de eetlust en voedselinname.

Uit onderzoek van zowel de UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) als uit advies van de Vlaamse Parkinson Liga blijkt dat soep voor een verhoogd verzadigingsgevoel zorgt. Alle bewoners van woonzorgcentrum Edouard Remy krijgen nu ’s avonds soep, in plaats van bij het warme middagmaal. Daardoor eten de bewoners ’s middags meer van de warme maaltijd en nemen ze tijdens het avondmaal meer vocht op. Op die manier gaan de woonzorgcentra ondervoeding tegen.

Combi-jobs voor flexibere medewerkers.

Lokale dienstencentra

Werken meer buurtgericht.
  • Lokaal dienstencentrum Edouard Remy start met de steun van de Koning Boudewijn Stichting het buurtproject Zorgzaam Vesalius. Het project peilt in samenwerking met stad Leuven en OCMW Leuven naar de noden van 70-plussers in de buurt. Uit resultaten na huisbezoeken in vier straten blijkt dat er volgens ouderen meer ingezet mag worden op mobiliteit in huis, verplaatsingen buitenshuis en mantelzorg. Een nieuwe outreachend werker onderzoekt de andere straten van de wijk.
  • Lokaal dienstencentrum Ruelenspark lanceert het buurtproject Terbank met als doel de sociale cohesie in de buurt te verhogen. In samenwerking met stad Leuven en de UCLL en met de steun van de Koning Boudewijn Stichting bezoekt Zorg Leuven verschillende projecten en potentiële partners.
  • In het kader van het buurtproject De Kwaaie Hoek richt lokaal dienstencentrum Ter Putkapelle een speelpleintje en ontmoetingsplaats in. Dankzij de opstart van de outreachend werker telt het lokaal dienstencentrum meer nieuwe bezoekers.

De Groep van assistentiewoningen

Bevraagt haar bewoners
  • Door de stijgende zorgbehoefte onderzoekt de dagelijkse verantwoordelijke van Ter Vlierbeke aan de hand van huisbezoeken en bewonersactiviteiten hoe het dagelijkse leven in de assistentiewoningen verloopt. Op die manier versterkt Zorg Leuven mee het bewonersnetwerk en worden sociale contacten gestimuleerd. Dit alles heeft een positieve invloed op de autonomie van de bewoners.