Facilitaire diensten

Exploitatiekosten per beleidsdomein
Totale uitgaven € 44.271.525
Algemene financiëring - intrestlasten € 359.300
Algemene financiëring - divers (onwaarden) € 4.716
Kinderopvang € 5.471.341
Ondersteunende diensten € 7.415.502
Ouderenzorg € 23.080.016
Thuiszorg € 7.940.651
Verdeling exploitatieuitgaven per soort
Totale uitgaven € 44.271.525
Verbruiksgoederen € 1.025.942
Diensten en diverse leveringen € 7.764.756
Loonlasten € 35.003.909
Belanstingen en operationele kosten € 112.902
Financiële kosten € 364.016
Exploitatieinkomsten per beleidsdomein
Totale inkomsten € 44.917.489
Algemene financiëring - lokale overheid € 8.848.034
Algemene financiëring - divers (gesco's) € 1.039.668
Kinderopvang € 4.679.369
Ondersteunende diensten € 326.333
Ouderenzorg € 24.380.010
Thuiszorg € 5.644.076
Verdeling exploitatieinkomsten
Totale inkomsten € 44.917.489
Verkopen en dienstprestaties € 14.080.793
Werkingssubsidies + RIZIV € 21.988.659
Financiering lokale overheid € 8.848.034