Mijlpalen

Kinderopvang

De dienst
voor opvanggezinnen

Start KOALA-project: Kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding.

In Leuven groeit één op vijf baby’s en peuters op in kansarmoede. Van in de wieg krijgen deze kinderen minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Het gebrek aan kwaliteitsvolle basisvoorzieningen zoals kinderopvang kan de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling en latere schoolresultaten van kinderen beïnvloeden. De stad Leuven kwam op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin in aanmerking voor een subsidieaanvraag voor het KOALA-project: kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding. Het project ondersteunt kansarme gezinnen en biedt activiteiten en kinderopvang aan.

De dienst voor opvanggezinnen van Zorg Leuven bereikt een groot aantal kinderen uit kwetsbare gezinnen en mocht dan ook deel uitmaken van dit project. Naast kinderopvang ondersteunt en adviseert een sociaalpedagogische consultente kansarme gezinnen. Dankzij het wijkgerichte samenwerkingsverband met andere partners (zoals Huis van het Kind) kan er ook ingezet worden op andere levensdomeinen.

#
Voert campagne

Om de instroom van nieuwe onthaalouders te verzekeren start de dienst voor onthaalouders de wervingscampagne ‘mijn eigen baas zijn, is kinderspel’.

Viert zijn veertigste verjaardag met voormalige en huidige onthaalouders.

Om alle onthaalouders en collega’s te bedanken voor hun inzet en enthousiasme organiseert de dienst voor onthaalouders een jubileumfeest met lunch en verwennamiddag met workshops voor het hele gezin.

Werkt samen met buurtwerk ’t Lampeke voor de realisatie van een pop-up kinderopvang.

Zorg Leuven zocht opvang voor enkele kindjes tijdens de vakantieperiode van hun vaste onthaalouder. Omdat alle opvangplaatsen in Leuven al bezet waren, kwam de dienst voor opvanggezinnen met een creatieve oplossing: een pop-up kinderopvang in samenwerking met buurtwerk ’t Lampeke. In amper drie dagen werd een leegstaand appartement omgebouwd tot een opvangplaats met de nodige voorzieningen. De ‘vliegende’ onthaalouder die gewoonlijk zieke onthaalouders ondersteunt, zorgde voor de opvang van de kindjes.

Tijdelijke kinderopvang bij pop-up inthaalouders.

De teledienst
oppas ziek kind

Werkt samen met de woonzorgcentra.

De werking van de teledienst oppas ziek kind is zeer seizoensgebonden. Zo krijgt de dienst meer oproepen binnen tijdens de grieppiek of in de winterperiode. Wanneer er weinig oproepen zijn, ondersteunen de medewerkers van de teledienst de animatoren van de woonzorgcentra van Zorg Leuven. De kinderbegeleidsters van de teledienst krijgen vormingen door de referentiepersoon dementie zodat ze de animatoren ten volle kunnen ondersteunen.

De kinderdagverblijven

 Bouwen aan de toekomst.

Op de zorgsite Edouard Remy wordt de grond bouwrijp gemaakt zodat de afbraak- en bouwwerken van start kunnen gaan. Op de site komt een nieuw kinderdagverblijf met vijftig kindplaatsen.

#