Aantal medewerkers pro capita

Departement
Ondersteunende diensten 43
Facilitaire diensten 27
Ouderenzorg 137
Thuiszorg 21
Kinderopvang 11
Totaal 239
aantal mannen 109
aantal vrouwen 768
gemiddelde leeftijd 43,59
Departement
Ondersteunende diensten 12
Facilitaire diensten 14
Ouderenzorg 300
Thuiszorg 214
Kinderopvang 97
Totaal 638
Departement
Ondersteunende diensten 56
Facilitaire diensten 41
Ouderenzorg 437
Thuiszorg 235
Kinderopvang 108
Totaal 877

Aantal medewerkers VTE

Departement
Ondersteunende diensten 34,70
Facilitaire diensten 23,90
Ouderenzorg 109,83
Thuiszorg 13,75
Kinderopvang 6,4
Totaal 188,58
Departement
Ondersteunende diensten 10,4
Facilitaire diensten 12,2
Ouderenzorg 227,16
Thuiszorg 159,96
Kinderopvang 82,7
Totaal 492,42
Departement
Ondersteunende diensten 45,1
Facilitaire diensten 36,1
Ouderenzorg 336,99
Thuiszorg 173,71
Kinderopvang 89,1
Totaal 681

Aantal nieuwe medewerkers

Type tewerkstelling
Contract bepaalde duur 20
Contract onbepaalde duur 81
Vervangingsovereenkomst 7
Totaal 108

Aantal uitdiensttredingen

Reden uitdiensttreding Aantal medewerkers
Einde contract bepaalde duur 4
Beëindiging arbeidsovereenkomst edische overmacht 11
Beëindiging arbeidovereenkomst in wederzijdse toestemming 14
Ontslag 12
Vrijwillig vertrek 38
Overlijden 3
Pensionering op wettelijke leeftijd 6
Vervroegd persioen 5
Vervroegd persioen wegens ziekte 5
Einde vervangingsovereenkomst 2
Totaal 100

Aantal jobstudenten

Departement Plaats van tewerkstelling Aantal jobstudenten
Thuiszorg Gezinszorg 3
Ouderenzorg WZC Booghuys 11
WZC Edouard Remy 39
WZC Ter Putkapelle 7
WZC Ter Vlierbeke 4
Personeel & Organisatie Communicatiedienst 1
Totaal 65

Balans tussen werk en privéleven

Stelsel Aantal medewerkers
Onbetaald verlof (contingent 2 jaar) 1
Volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking 146
Volledig of deeltijds verlof voor medische bijstand 47
Volledig of deeltijds ouderschapsverlof 56
Verlof voor deeltijdse prestaties 42
Volledig of deeltijds verlof zonder wedde (gunst) 78
Volledig of deeltijds verlof zonder wedde (recht) 54
Zorgkrediet 64
Totaal 488